GIÁ TREO GÓC MÀN HÌNH LCD G32

Vendor: Việt Nam
GIÁ  G32 :Giá treo @SH góc xoay lắp tivi LCD & Plasma từ 32 inch và 1 số  37 inch- Giá: 320.000Tiêu chuẩn kỹ thuật - Chiều ngang phủ bì 465mm- Chiều ngang...
320,000₫
GIÁ  G32 :Giá treo @SH góc xoay lắp tivi LCD & Plasma từ 32 inch và 1 số  37 inchGiá: 320.000

Tiêu chuẩn kỹ thuật 
- Chiều ngang phủ bì 465mm
- Chiều ngang hữu dụng 310mm
- Chiều cao 310mm
- Độ nghiêng (gật gù) 15o
- Góc quay 180o ốp tường lớn
- Góc quay 180o (gật gù) ốp nhỏ
- Lắp với tường 100mm x 200mm or 200mm x 200mm (gạch đặc)
Lưu ý: Giá treo này có thể không lắp được 1 số loại Tivi 37 inch 
 
 
GIÁ G37 :Giá treo góc xoay @SH lắp tivi LCD & Plasma từ 37 inch đến 40 inch-  Giá bán: 350,000 VND

Tiêu chuẩn kỹ thuật 
- Chiều dài phủ bì 500mm
- Chiều dài không phủ bì 430mm
- Chiều ngang phủ bì 600mm
- Chiều ngang không phủ bì 550mm
- Chiều cao phủ bì 400mm
- Chiều cao không phủ bì 370mm
- Độ nghiêng (gật gù) 15o
- Góc quay 180 o ốp tường lớn
- Góc quay 180o (gật gù) ốp nhỏ
- Lắp với tường 100mm x 200mm or 200mm x 200mm (gạch đặc)
Lưu ý: Giá treo này có thể không lắp được 1 số loại tivi 40 inch
 
GIÁ G42: Giá treo @SH góc xoay lắp Tivi LCD & Plasma từ 42 inch đến 52 inch -GIÁ:400.000

Tiêu chuẩn kỹ thuật 
- Chiều dài phủ bì 580mm
- Chiều dài không phủ bì 510mm
- Chiều ngang phủ bì 785mm
- Chiều ngang không phủ bì 730mm
- Chiều cao phủ bì 460mm
- Chiều cao không phủ bì 425mm
- Độ nghiêng (gật gù) 15o
- Góc quay 180oốp tường lớn
- Góc quay 180o(gật gù) ốp nhỏ
- Lắp với tường 100mm x 200mm or 200mm x 200mm (gạch đặc)
Lưu ý: Giá treo này có thể không lắp được 1 số loại tivi 52 inch

Sản phẩm liên quan