ZẮC TÍN HIỆU 3,5mm ra AV

Vendor: Khác
Dùng kết nối các thiết bị có cổng vào 3.5mm ra thiết bị cổng AV, qua đó bạn có thể lựa chọn độ dài dây tùy ý
15,000₫
Dùng kết nối các thiết bị có cổng vào 3.5mm ra thiết bị cổng AV, qua đó bạn có thể lựa chọn độ dài dây tùy ý

Sản phẩm liên quan