DÂY internet

Vendor: China
Dây kết nối máy tính với modem để sử dụng internet.Có đầy đủ các kích cỡ :  2m, 3m,5m, 10m,15m, 20m ,25m, 30m,35m,40m ,45m, 50m
25,000₫

Dây kết nối máy tính với modem để sử dụng internet.

Có đầy đủ các kích cỡ :  2m, 3m,5m, 10m,15m, 20m ,25m, 30m,35m,40m ,45m, 50m

Sản phẩm liên quan