SẠC PIN MÁY CẠO RÂU BRAUN TYPE 5497

Vendor: Khác
CỦ SẠC ĐIỆN CHO NHIỀU DÒNG MÁY THÔNG DỤNG CỦA BRAUNINPUT :100-240V -/ac 50-60Hz/7W;OUT PUT:12V =/DC 400MACÁC DÒNG MÁY SAU:190、1775、2675、2775、2776、2778、2838、2864、2865、2866、2874、2876、2878、Z20、Z30、Z40、Z50、Z60、Z70、Z80330、 340、350、360、370、380、390cc、4775、4875、4876、5497、5610、5612、5613、5614、5663、 5713、5720、5724、5729、5730、5732、5733、5734、5735、5736、5738、5739、5742、5770、 5771、5773、5774、5775、5776、5790、5873、5874、5875、5876、5877、5884、5887、5888、 5895、5897 。2000、5000
550,000₫

CỦ SẠC ĐIỆN CHO NHIỀU DÒNG MÁY THÔNG DỤNG CỦA BRAUN

INPUT :100-240V -/ac 50-60Hz/7W;

OUT PUT:12V =/DC 400MA

CÁC DÒNG MÁY SAU:

190、1775、

2675、2775、2776、2778、2838、2864、2865、2866、2874、2876、2878、Z20、Z30、Z40、Z50、Z60、Z70、Z80

330、 340、350、360、370、380、390cc、4775、4875、4876、5497、5610、5612、5613、5614、5663、 5713、5720、5724、5729、5730、5732、5733、5734、5735、5736、5738、5739、5742、5770、 5771、5773、5774、5775、5776、5790、5873、5874、5875、5876、5877、5884、5887、5888、 5895、5897 。2000、5000

Sản phẩm liên quan