SẠC PIN MÁY CẠO RÂU BRAUN TYPE 5690

Vendor: Khác
CỦ SẠC ĐIỆN CHO NHIỀU DÒNG MÁY THÔNG DỤNG CỦA BRAUNINPUT :100-240V -/ac 50-60Hz/7W;OUT PUT:6V =/DC 600MACÁC DÒNG MÁY SAU:140 150 190、1775、2675、2775、2776、2778、2838、2864、2865、2866、2874、2876、2878、Z20、Z30、Z40、Z50、Z60、Z70、Z80330 340、350、360、370、380、390cc、4775、4846、4875、4876、5497、5610、5612、5613、5614、 5663、5684、5685、5713、5720、5724、5729、5730、5732、5733、5734、5735、5736、5738、 5739、5742、5770、5771、5773、5774、5775、5776、5790、5873、5874、5875、5876、5877、 5884、5887、5888、5895、5897
550,000₫

CỦ SẠC ĐIỆN CHO NHIỀU DÒNG MÁY THÔNG DỤNG CỦA BRAUN

INPUT :100-240V -/ac 50-60Hz/7W;

OUT PUT:6V =/DC 600MA

CÁC DÒNG MÁY SAU:

140 150 190、1775、

2675、2775、2776、2778、2838、2864、2865、2866、2874、2876、2878、Z20、Z30、Z40、Z50、Z60、Z70、Z80

330 340、350、360、370、380、390cc、4775、4846、4875、4876、5497、5610、5612、5613、5614、 5663、5684、5685、5713、5720、5724、5729、5730、5732、5733、5734、5735、5736、5738、 5739、5742、5770、5771、5773、5774、5775、5776、5790、5873、5874、5875、5876、5877、 5884、5887、5888、5895、5897

Sản phẩm liên quan