CHÂN MICRO, GIÁ ĐỠ MICRO

CHÂN MICRO, GIÁ ĐỠ MICRO
CHÂN MICRO CAO ĐỂ SÀN
LOẠI CHÂN ĐỨNG CAO ĐẶT TRÊN SÀN, HAY SỬ DỤNG CHO HỘI TRƯỜNG CA  NHẠC , DIỄN THUYẾT,
380,000₫
CHÂN MICRO ĐẶT BÀN NB-206
LOẠI CHÂN ĐẶT TRÊN BÀN , CHÂN ĐẾ SẮT, CHẮC CHẮN, CÓ THỂ BẺ CONG, ĐỘ CAO KHOẢNG 20 cm
210,000₫
CHÂN MICRO ĐẶT BÀN NB-218
LOẠI CHÂN ĐẶT TRÊN BÀN , CHÂN ĐẾ SẮT, CHẮC CHẮN, CHIA THÀNH 2 KHÚC ( CÓ THỂ CHỈ SỬ DỤNG 1) , CHIỀU CAO KHOẢNG 40cm
230,000₫
CHÂN MICRO ĐẶT BÀN NB-228
LOẠI CHÂN ĐẶT TRÊN BÀN , CHÂN ĐẾ SẮT, CHẮC CHẮN, CHIA THÀNH 2 KHÚC ( CÓ THỂ CHỈ SỬ DỤNG 1) , CHIỀU CAO KHOẢNG 45cm, PHẦN KHÚC TRÊN CÓ THỂ BẺ CONG
250,000₫